Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Władze

Zarząd

Prezes: Przemysław Szeliga (przemek@pasieka-szeligow.pl)
Zastępca Prezesa: Andrzej Kulig (teletech.ak@op.pl)
Sekretarz: Monika Leleń (lelenmonika@gmail.com)
Skarbnik: Sylwester Bełtowicz (sbeltowicz@onet.eu)


Członek Zarządu: Sławomir Podgórski (s.podgorski60@gmail.com)

Członek Zarządu: Zbigniew Job (zbigniewjob@o2.pl)

Członek  Zarządu: Piotr Lenik
Członek Zarządu: Michał Walas (michal@pasiekapodlas.pl)
Członek Zarządu: Anna Nyczyk-Malinowska (annamalinowska634@gmail.com)

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Wiesław Pamuła
Członek: Ryszard Nowak
Członek: Stanisław Kraus

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Grzegorz Pacek
Członek: Marian Kutrzeba
Członek: Jerzy Górnisiewicz