Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Władze

Zarząd

Prezes: Przemysław Szeliga (przemek@pasieka-szeligow.pl)
Zastępca Prezesa: Andrzej Kulig (teletech.ak@op.pl)
Sekretarz: Monika Leleń (lelenmonika@gmail.com)
Skarbnik: Sylwester Bełtowicz (sbeltowicz@onet.eu)


Członek Zarządu: Sławomir Podgórski (s.podgorski60@gmail.com)

Członek Zarządu: Stanisław Król (stanislaw@pasiekakrolow.pl)
Członek  Zarządu: Małgorzata Schab (schabma@interia.pl )
Członek Zarządu: Mateusz Morawski (pasieka@miodymorawskich.pl)
Członek Zarządu: Zbigniew Job (zbigniewjob@o2.pl)


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Wiesław Pamuła
Członek: Jerzy Górnisiewicz
Członek: Grzegorz Pacek

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Krzysztof Brajczewski
Członek: Ryszard Nowak
Członek: Stanisław Górka