Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Spotkania

Serdecznie zapraszamy na nasze comiesięczne spotkania, które odbywają się w każda pierwszą niedzielę, po pierwszym danego miesiąca (za wyjątkiem września, kiedy to wspólnie świętujemy Krakowskie Miodobranie). W roku 2023 będziemy się spotykać  w sali na AGH w budynku B6, WiMiC al. Mickiewicza 30. Budynek B6 znajduje się w rejonie ulicy Akademickiej. Spotkania odbywają sie w godzinach od 9:00 do 11:00.


Daty comiesięcznych spotkań w 2023 r.

8 stycznia - Spotkanie Opłatkowe

5 lutego

5 marca - Walne Zaberanie Członków

2 kwietnia

7 maja

4 czerwca

2 lipca

6 sierpnia

8-10 września -  Krakowskie Miodobranie

8 października

5 listopada

3 grudnia

Od listopada wracamy też do cotygodniowych spotkań w klubie ZPK przy ul. Kołłątaja 14/11, w godzinach od 18:00 do 20:00 we wtorki, gdzie w miłej atmosferze rozmawiamy o pszczołach i nie tylko.Serdeczenie zapraszamy