Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
07-07-2021

/  Dodatkowa refundacja na sprzęt i na leki


 DODATKOWA REFUNDACJA NA SPRZĘT:

Nasze Zrzeszenie otrzymało dodatkowe środki na realizację projektu zakup sprzętu oraz gospodarkę wędrowną. Istnieje zatem możliwość zrealizowania dodatkowych zakupów w tych działaniach w ramach obecnie trwającego programu.

Zasady uczestnictwa w programie opisane są w poradniku refundacyjnym TUTAJ

W dodatkowym naborze mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełniają kryteria uczestnictwa, zarówno ci, którzy dokonali zakupu w tym roku jak i ci, którzy nie składali zamówień, lub nie wystarczyło dla nich środków z puli, która dysponowało Zrzeszenie.

Realizacja zakupów dokonywana jest w ramach jednego projektu, więc limit dotacji wynikający z ilości rodzin pszczelich z poprzedniej puli i obecnej jest jeden dla zakupów dokonywanych w tym roku.

Ze względu na krótki czas, jaki mamy na realizację (lipiec 2021) wszystkich chętnych prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z Sekretarz Zrzeszenia Moniką Leleń od poniedziałku do soboty w godzinach 8-18 do dnia 10 lipca.

DODATKOWA REFUNDACJA NA LEKI:

Nasze Zrzeszenie otrzymało również dodatkowe środki na realizację projektu zakup leków do zwalczania warrozy. Osoby, które potrzebują dodatkowe leki proszone są o kontakt z Andrzejem Kuligiem w godzinach 19:00-21:00 pod numerem telefonu 508-378-786. Ze względu na krótki czas rozliczenia projektu zapotrzebowanie należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca.

W przypadku zakupu apiwarolu będzie on dostępny z datą przydatności do użycia do marca 2022, natomiast Biowar do listopada 2022.
 
powrót