Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
03-08-2022

/  Zaproś pszczołę do Ogrodu - Zaproszenie do udziału w projekcie


Jaki jest cel?
Akcja ma cel edukacyjny i skierowana jest do mieszkańców małopolski, a przede wszystkim uczniów małopolskich szkół. Poprzez edukację chcemy zwiększać świadomość ekologiczną głównie u dzieci w wieku szkolnym. Idea zrównoważonego rozwoju, życie zgodne z zasadami zero waste oraz dbanie o nasze najbliższe otoczenie to kierunek, w którym powinien podążać cały świat. Zwracamy uwagę na 6 działań, które mogą przyczynić się do ochrony owadów zapylających. Uwrażliwiamy na owady i tłumaczymy ich rolę w naszym wspólnym środowisku. Sadzimy miododajne rośliny, które wzbogacą bioróżnorodność serca małopolski
jakim jest Kraków. 27 sierpnia na krakowskich plantach posadziliśmy lipę drobnolistną
w ramach 29. Krakowskiego Miodobrania. Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich to organizacja społeczna, której nadrzędnym celem jest dobro pszczół i ziemi, na której wszyscy mieszkamy.

Jak wziąć udział?

Do udziału w akcji zapraszamy szkoły położone na terenie województwa
małopolskiego.

Aby wziąć udział w akcji należy wysłać zgłoszenie w formie maila na adres
biuro@zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń to 6 września 2022.

O udziale w akcji decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakwalifikowaniu placówki do udziału w akcji "Zaproś pszczołę do ogrodu", szkoła otrzymuje pakiet edukacyjny dla uczniów klas, które wykonają inwentaryzację roślin miododajnych wg. instrukcji.
Szkoły/klasy które wezmą udział w projekcie zapraszamy na Paradę Pszczół w dniu 10 września 2022 oraz na warsztaty z budowy domków dla pszczół, które odbędą się po paradzie podczas 29. Krakowskiego Miodobrania. W ramach projektu opłacamy koszt przejazdu z placówki w rejon Rynku Głównego oraz drogę powrotną.

Zwieńczeniem akcji jest sadzenie drzewa lub krzewu miododajnego na terenie szkoły.

Co zawiera pakiet edukacyjny?

plakat edukacyjny z hasłami akcji "Zaproś pszczołę do ogrodu" broszury edukacyjne dla uczniów ołówki z logo akcji instrukcję wykonania inwentaryzacji roślin rosnących w najbliższym otoczeniu szkoły.

Inwentaryzacja roślin - jak ją wykonać?

Zadanie to sporządzenie inwentaryzacji roślin kwitnących w okolicy (do 200m). Inwentaryzacja to spis tego co się znajduje w danym miejscu. Do wykonania zadania będziemy potrzebować kartki oraz długopisu. Szukamy wszystkich roślin miododajnych w okolicy. Fotografujemy je i nazywamy. Można uwzględnić rośliny, które nie kwitną w danym momencie (ponieważ ich czas kwitnienia skończył się np. w lipcu), ale występują w najbliższej okolicy. Jako pomoc skorzystajcie z wykazów roślin miododajnych.

Pamiętajcie o współpracy i pomaganiu sobie w wykonaniu zadania, ponieważ odpowiedzialni są wszyscy uczestnicy.
Inwentaryzację należy przygotować w formie prezentacji wg. przykładu przedstawionego poniżej i przesłać na adres:
biuro@zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl w terminie do 15 września.


Przykład:
Nazwa rośliny: Lipa drobnolistna
Ilość w okolicy: 4
Czy roślina jest miododajna?: Tak

POWODZENIA!
 
powrót