Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
19-07-2022

/  Syrop dla pszczół 2022


 Pszczelarki i Pszczelarze,

istnieje możliwość zaopatrzenia się w inwert do zimowego
zakarmiania pszczół z dopłatą z WFOŚiGW.

Osoby zainteresowane bardzo proszę o:
wypełnienie formularza zamówienia do dnia 25 lipca,
oraz dokonanie wpłaty do dnia 31 lipca.

Zgodnie z wytycznymi z WZP Kraków zbieramy całą kwotę (4,50zł za kg),
a następnie wypłacona będzie dotacja w wysokości 1,5zł do każdego kilograma.

Zgodnie przekazaną informacją przysługuje nam 5kg inwertu na każdą rodzinę według stanu 31 grudnia 2021. Bardzo proszę w formularzu zamawiać ilość, według wzoru ilość rodzin x 5kg. W związku z tym, że jest wiele osób, które nie są zainteresowane zakupem pozostanie zapewne jakaś nadwyżka.

W związku z powyższym bardzo proszę w polu dodatkowe zamówienie wpisać ilość, jaką jesteście zainteresowani, a przekracza ona podstawowy wyznaczony limit. Powstałą nadwyżkę rozdzielimy proporcjonalnie dla wszystkich
i poinformujemy o kolejnych krokach.

Na dzisiaj bardzo proszę przelewać wyłącznie kwotę za ilość, która przysługuje zgodnie z wytycznymi WZP, czyli 5 kg na rodzinę

Nr konta 78 8804 0000 0050 0500 0822 0001
w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko_syrop 2022

Syrop będzie wydawany w 5 punktach,
w formularzu należy wybrać jeden punkt w którym deklarujemy odbiór.
 
powrót