Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
27-09-2021

/  Refundacje KOWR 2022


AKTUALNY STAN RODZIN PSZCZELICH

Przypominamy, że stany rodzin, które będę podstawą do wyliczenia maksymalnej refundacji w kolejnym sezonie, liczone są na dzień 30 września. W związku z powyższym bardzo proszę o uregulowanie do końca września składek członkowskich zgodnie ze stanem na w/w dzień.

Osoby, które nie mają możliwości opłacenia składek drogą elektroniczną, zapraszam 28 września (wtorek) do Klubu na ul. Kołłątaja 14/11 w godzinach 18-20, gdzie będzie można dokonać osobiście płatności u Skarbnika.

WYKAZANIE PSZCZELARZA W ZAŁ. NR 8

Osoby, które w sezonie 2020/2021 korzystały z refundacji w ramach jakiegokolwiek projektu za pośrednictwem innych organizacji pszczelarskich automatycznie nie zostaną wykazane w tzw. załączniku nr 8 do wniosku o refundację na sezon 2021/2022. Skutkuje to tym, że nie będą mogły korzystać z projektów w ramach środków otrzymanych przez nasze zrzeszenie. Ponowne umieszczenie na w/w załączniku możliwe jest na wniosek zainteresowanego, który należy złożyć do ZPK w terminie do 10 października 2021.

WYLICZENIE SKŁADEK

Przypomnienie jak wyliczyć i uregulować składki członkowskie, znajduje się TUTAJ
 
powrót