Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Spotkania

Spotkania miesięczne: ogólne comiesięczne spotkania odbywają się w każda pierwszą niedzielę po pierwszym danego miesiąca w sali przy klasztorze Ojców Kapucynów w Krakowie ul. Loretańska 11 o godzi. 9.00 (za wyjątkiem września)
w 2017 spotykamy się:

Spotkania w klubie: w każdy wtorek o pszczołach rozmawiamy w naszym klubie przy ul. Kołłątaja 14/11 w godz. 18-20